Müşavirlik Hizmetleri

A)MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Genel Olarak;

Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma izin belgesi alınabilmesi için resmi/resmi olmayan kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmaları ve organizasyonları yaprak ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak öncelikle yapı ruhsatının alınması daha sonra ise iskan işlemlerinin yapılarak yapı kullanma izin belgesinin hazırlatılması hizmetidir.

 

  1. Yapı Ruhsatı Aşamasında
  • Yapı ruhsatı için gerekli olan tüm belge ve dokümanların ilgili kurumlarca hazırlanması ve onaylatılması, (Belediye, TMMOB,  İSU İtfaiye, UKOME, Karayolları Müdürlüğü, SEDAŞ, v.b.) dokümanların hazırlanması ve onaylatılması,
  • Yapı Ruhsat dosyasının düzenlenerek ilgili idareye teslim edilmesi ve ruhsat sürecinde söz konusu dosyanın takip edilerek sonuçlandırılması,
  • Yapı Ruhsatı alınması,
  1. İskan (Yapı Kullanma İzni)
  • Gerekli Kurumların Yapıyı yerinde kontrolünün sağlanarak uygunluk raporlarının alınması, (İtfaiye, Park Bahçeler Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü v.b.)
  • İlgili belediyesinde iskan işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
  • İskan alınması,